حق بیمه ثالث سال ۱۴۰۲

حق بیمه ثالث سال ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۲، حق بیمه پایه سالیانه برای انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشخص شده است. نرخ حق بیمه برای هر نوع وسیله نقلیه در جدول زیر تعیین شده است:

– برای وسایل نقلیه سواری با کمتر از ۴ سیلندر، حق بیمه ۳۰.۴۷۲.۰۰۰ ریال است. در صورتی که وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، کرایه و مسافر کش شخصی درون شهری باشد، مبلغ حق بیمه ۱۰ درصد و در صورتی که سواری کرایه و مسافر کش شخصی درون شهری باشد، مبلغ حق بیمه ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.

 

حق بیمه ثالث سال ۱۴۰۲

 

– برای وسایل نقلیه پیکان، پراید و سپند با ۳۶.۰۸۸.۰۰۰ ریال حق بیمه محاسبه می‌شود.

– برای سایر ۴ سیلندرها، حق بیمه ۴۲.۴۱۹.۰۰۰ ریال است.

– برای وسایل نقلیه با بیش از ۴ سیلندر، حق بیمه ۴۷.۴۷۶.۰۰۰ ریال است.

– برای وسایل نقلیه بارکش با ظرفیت بارگیری تا ۱ تن، حق بیمه ۳۷.۳۳۶.۰۰۰ ریال است. در صورتی که وسایل نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، ۵۰ درصد و در صورتی که برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، ۲۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

– برای وسایل نقلیه بارکش با ظرفیت بیش از ۱ تن تا ۳ تن، حق بیمه ۲۲.۹۵۲.۰۰۰ ریال است.

– برای وسایل نقلیه بارکش با ظرفیت بیش از ۳ تن تا ۵ تن، حق بیمه ۵۶.۹۰۱.۰۰۰ ریال است.

– برای وسایل نقلیه بارکش با ظرفیت بیش از ۵ تن تا ۱۰ تن، حق بیمه ۷۳.۹۰۴.۰۰۰ ریال است.

 

حق بیمه ثالث سال ۱۴۰۲

– برای وسایل نقلیه بارکش با ظرفیت بیش از ۱۰ تن تا ۲۰ تن، حق بیمه ۸۲.۸۳۸.۰۰ ریال، هزینه بیمه وسیله نقلیه برای بیمه اجباری در ایران محاسبه می‌شود. هزینه بیمه بر اساس نوع وسیله نقلیه، تعداد سیلندرها، کاربری و قابلیت حمل بار و ظرفیت بارگیری وسایل نقلیه متفاوت است. هزینه بیمه برای هر وسیله نقلیه در جدول‌های مختلفی تعیین شده است و از طریق شرکت‌های بیمه در ایران قابل خریداری است.

 

مطالب مفید دیگر:

درباره ی کامران جوادی