معرفی انواع بیمه مسئولیت

معرفی انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت یکی از انواع بیمه‌نامه‌هایی است که افراد و شرکت‌ها می‌توانند به منظور جبران خسارات مالی و جسمانی ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای یا شخصی خود، آن را تهیه کنند. در واقع، بیمه مسئولیت به بیمه‌گزار پوشش می‌دهد تا در صورت وقوع خسارت به شخص یا دارایی دیگری، تعهدات مالی و قانونی خود را برآورده کند.

اهمیت بیمه مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی ایران بیان شده است. طبق این قانون، هر شخصی که به هر دلیلی نسبت به صدمه‌رساندن به شخص یا دارایی دیگری مسئولیت دارد، باید خسارت‌های وارده را جبران کند. بیمه مسئولیت به بیمه‌گزار کمک می‌کند تا در صورت وقوع خسارت‌هایی ناشی از فعالیت‌هایش، بدون نگرانی از تعهدات مالی و قانونی آن را جبران کند.

بیمه مسئولیت مهمترین بیمه‌نامه‌هایی است که می‌توان به صورت حرفه‌ای تهیه کرد و باید با دقت و توجه به شرایط و جزئیات بیمه‌نامه، تهیه شود. در صورت عدم تهیه بیمه مسئولیت، در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گزار ممکن است باید تمامی خسارات وارده را به صورت شخصی جبران کند که می‌تواند باعث مشکلات مالی و قانونی جدی برایش شود.

لزوم بیمه مسئولیت

هر فردی با توجه نقش اجتماعی خود، ممکن است به سایر افراد صدمه مالی یا جانی وارد کند. از این رو، شخص در برابر زیانی که به دیگران وارد کرده، مسئول بوده و باید خسارت را جبران کند.نقش ما در جامعه متفاوت بوده و باید با توجه به شاخه‌های بیمه مسئولیت، یکی از انواع بیمه مسئولیت را انتخاب کنید.

برخی اوقات، زیان‌های وارد شده به شخص ثالث به قدری سنگین است که حتی جبران آن امکان پذیر نیست. در اینجا نیاز به یک پشتیبان و حمایتگر مانند بیمه مسئولیت احساس می‌‌‌شود. در کل با توجه به اینکه بیمه مسئولیت، خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث را جبران می‌‌‌‌کند، بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد خود با بیمه‌گر، احساس آرامش دارد.

انواع بیمه مسئولیت

هر فردی که مالی از غیر را تلف کند، باید آن ضرر را جبران کند. اصل بیمه مسئولیت بر این توضیح برقرار است که هر کس موجب زیان مالی یا خسارت جانی دیگر افراد شود باید آن را جبران کرده و خسارت پرداخت کند. بیمه‌نامه مسئولیت انواع گوناگونی دارد که به شرح زیر است:

  • بیمه مسئولیت مدنی
  • بیمه مسئولیت قراردادی
  • بیمه‌ی مسئولیت متقابل

آنچه که در صنعت بیمه به کار می‌‌‌‌رود، بیشتر بیمه مسئولیت مدنی است. در ابتدا توضیحی درباره بیمه مسئولیت مدنی خواهیم داد و سپس به بررسی انواع بیمه مسئولیت می‌پردازیم.

بیمه مسئولیت مدنی، پوششی است که بیمه‌گزاران می‌توانند جهت جبران خسارات مالی و جسمانی ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای یا شخصی خود، تهیه کنند. در واقع، بیمه مسئولیت به بیمه‌گزاران کمک می‌کند تا در صورت وقوع خسارت‌هایی ناشی از فعالیت‌هایشان، بدون نگرانی از تعهدات مالی و قانونی، آن را جبران کنند.

برای شناخته شدن یک فرد به عنوان مسئول، دو نظریه حقوقی وجود دارد: نظریه تقصیر که به این معناست که شخص زمانی مسئول است که در انجام اعمال خود، مرتکب قصور یا خطا شده باشد و نظریه خطر که به این معناست که هر شخصی که در اثر عمل و فعالیت خود، خطری برای دیگری ایجاد کند، مسئول جبران زیان وارد شده می‌باشد.

بیمه مسئولیت مدنی انواع مختلفی دارد که برای پوشش خساراتی که در زمینه‌های مختلف و در نتیجه فعالیت‌های مختلف وارد می‌شود، ارائه می‌شود. به عنوان مثال، بیمه مسئولیت مدنی عمومی برای جبران خسارات مالی و جسمانی غیر عمدی که در کارهای روزانه به افراد ثالث وارد می‌شود، بیمه می‌شود. همچنین، بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای برای تعهد اشخاص در مقابل افراد ثالث در رابطه با مشاغل است و انواع مختلفی از آن وجود دارد، مانند بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسئولیت مهندسی و بیمه مسئولیت پزشکی. همچنین، بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا تعهد تولیدکننده در مقابل مصرف کننده کالا را پوشش می‌دهد و در صورت وقوع خسارت، آن را جبران می‌کند.

یمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان، یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی است که به پزشکان و پیراپزشکان کمک می‌کند تا در صورت وقوع خطا، اشتباه یا قصور در عمل‌های جراحی، بدون نگرانی از تعهدات مالی و قانونی، خسارات ناشی از آن را جبران کنند. با خرید این نوع از بیمه‌نامه، تعهدات قانونی پزشک نسبت به بیمار به بیمه‌گر منتقل می‌شود. حتی در صورتی که درمان با رضایت کامل بیمار انجام شود، بیمه‌گر مسئولیت درمان را قبول می‌کند.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، به صورت یکی از زیر شاخه‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای، تمام ضرر‌های مالی و جانی وارد شده به کارکنان را در صورت وقوع حادثه جبران می‌کند. این نوع از بیمه‌نامه برای تمام کارمندان و کارکنان تحت پوشش قرار می‌گیرد، از جمله کارمندان قراردادی، استخدامی و روزمزد.

بیمه مسئولیت پیمانکاران

بیمه مسئولیت پیمانکاران، یکی دیگر از انواع بیمه مسئولیت مدنی است که به پیمانکاران کمک می‌کند تا در صورت وقوع خساراتی که ممکن است در شرایط و زمینه کاری های مختلف پیش بیاید، آن را جبران کنند. این بیمه‌نامه شامل جبران خسارت های جانی و فیزیکی است که بیشتر در کارخانجات، صنایع مختلف، کارگاه ها، سیستم های مخابراتی و کشاورزی اتفاق می‌افتد. بیمه مسئولیت پیمانکاران برای پیمانکارات حمل‌و‌نقل، ساختمان، رشته آب، پیمانکاری آثار باستانی و کشاورزی توصیه می‌شود.

بیمه هیئت مدیره ساختمان، یکی دیگر از بیمه های مسئولیت مدنی است که برای مدیران ساختمان و ساکنین آن اهمیت دارد. با تهیه این بیمه، تمامی خساراتی که در داخل و اطراف ساختمان روی داده، قابل جبران می‌شود.

بیمه مسئولیت شکارچیان، نیز یکی دیگر از زیر شاخه های بیمه مسئولیت مدنی است که برای شکارچیان توصیه می‌شود. با خرید این نوع از بیمه‌نامه، تمامی خساراتی که شکارچیان ممکن است در حین شکار به شخص سوم وارد کنند، قابل جبران می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین در ساختمان‌ها، شامل مسئولیت حرفه‌ای مهندسان در زمینه طراحی، محاسبه و بازرسی ساختمانی است. این بیمه، براساس قوانین مختلفی از جمله قانون نظام مهندسی ساختمان، قانون شهرداری و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط، مسئولیت مهندسی ساختمان‌ها را پوشش می‌دهد. بیمه‌گر در این بیمه‌نامه، مسئولیت پرداخت تمام زیان‌های وارد شده به افراد ثالث، کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی و مالکین ساختمان را بر عهده دارد. برای انتخاب بهترین بیمه مسئولیت ساختمان، باید به توانگری مالی شرکت بیمه، شرایط شخص یا اشخاص و موارد دیگری توجه کرد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلا

بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلا، خسارات مالی وارد شده از طرف وکلا به موکلین را پوشش می‌دهد. بیمه مسئولیت قراردادی نیز به نوعی ناشی از توافقی است که بین دو طرف قرارداد منعقد می‌شود و قصور طرفین قرارداد را پوشش می‌دهد.

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی، مسئولیت متصدیان حمل در قبال ارسال کننده‌ها و صاحبان کالا را پوشش می‌دهد و هر گونه حادثه‌ای که از حمل و نقل به بار آسیب وارد کند را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه مسئولیت حمل و نقل برای مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی قابل استفاده است.

بیمه مسئولیت متصدیان شرکت‌های بین‌المللی کالا از طریق جاده CMR، مسئولیت بیمه‌گزار در مقابل صاحبان کالا یا ذی حقوق آن‌ها طبق مقررات قرارداد CMR بین‌المللی در رابطه با راه بیمه‌نامه‌های حمل و نقل کالا از طریق جاده است.

بیمه مسئولیت متقابل، تعهدی متقابل در مقابل افراد دیگر است. پوشش‌های این بیمه‌نامه متنوع هستند و انعطاف پذیری بسیاری دارند. با توجه به اینکه پوشش‌های بیمه مسئولیت متقابل تنوع زیادی دارند،این بیمه برای افراد و شرکت‌های مختلف مورد استقبال قرار می‌گیرد.

مطالب مفید دیگر:

درباره ی کامران جوادی