شرایط بیمه شخص ثالث در زمان فوت راننده

شرایط بیمه شخص ثالث در زمان فوت راننده

بیمه شخص ثالث در ایران یکی از بیمه‌های اجباری برای تمامی رانندگان است. این بیمه در صورت وقوع حادثه و خسارت به شخص یا اموال ثالث، جبران خسارت را تضمین می‌کند. در صورتی که راننده مقصر در حادثه فوت کند یا دچار نقص عضو شود، بیمه شخص ثالث به عنوان زیرمجموعه بیمه حوادث راننده، خسارات جانی را نیز پوشش می‌دهد.

طبق قانون مندرج در بیمه شخص ثالث از تاریخ اردیبهشت سال ۱۳۹۵، این بیمه دست‌خوش تغییراتی شد. در این تغییرات، خسارات جانی که راننده‌ی مقصر را نیز درگیر می‌کند، تحت پوشش بیمه حوادث راننده قرار گرفت. با توجه به این تغییرات، دیه حوادث راننده به عهده بیمه‌گر می‌باشد و از تاریخ این تغییرات، دیه حوادث راننده به راننده مقصر تعلق نمی‌گیرد.

شرایط بیمه شخص ثالث در زمان فوت راننده

به علاوه، برای استفاده از بیمه شخص ثالث برای راننده، باید راننده دارای گواهینامه مجاز باشد و در صورت وقوع حادثه، خسارت به شخص یا اموال ثالث را تحت پوشش بیمه قرار دهد. همچنین، برای دریافت غرامت، راننده باید از جمله استثنائات خارج شده باشد.

 

در مورد تعهد حوادث راننده در بیمه شخص ثالث باید گفت که پوشش حوادث راننده با دریافت حق بیمه اضافی به تعهدات بیمه شخص ثالث افزوده می‌شود. با این حال، پوشش حوادث راننده از تعهدات جانی و مالی متفاوتی با بیمه شخص ثالث برخوردار است. سقف تعهدات بیمه حوادث راننده برابر با نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام است و به صورت سالانه ارائه می‌شود. همچنین، در صورت عدم استفاده از این پوشش، تخفیفی برای راننده در نظر گرفته می‌شود که به ازای هر سال برابر با ۵ درصد است.

شرایط بیمه شخص ثالث در زمان فوت راننده

بنابراین، تا از تاریخ اردیبهشت سال ۱۳۹۵، دیه حوادث راننده به راننده مقصر تعلق می‌گرفت، اما پس از آن، این دیه تحت پوشش بیمه حوادث راننده قرار گرفت و به راننده مقصر تعلق نمی‌گیرد. با این حال، برای استفاده از بیمه شخص ثالث برای راننده، شرایط خاصی وجود دارد که باید رعایت شود، مانند داشتن گواهینامه مجاز و تحت پوشش قرار دادن خسارت به شخص یا اموال ثالث. همچنین، در صورت وقوع حادثه و دریافت غرامت، راننده باید از جمله استثنائات خارج شده باشد. در مورد تعهد حوادث راننده، باید گفت که این پوشش با دریافت حق بیمه اضافی به تعهدات بیمه شخص ثالث افزوده می‌شود و سقف تعهدات برابر با نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام است. در صورت عدم استفاده از این پوشش، تخفیفی برای راننده در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، بیمه شخص ثالث و حوادث راننده از بیمه‌های اجباری و مهم است که تمام رانندگان باید نسبت به تهیه و خرید آن اقدام کنند.

 

مطالب مفید دیگر:

درباره ی کامران جوادی