آخرین نوشته ها

حق بیمه ثالث سال ۱۴۰۲

حق بیمه ثالث سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۲، حق بیمه پایه سالیانه برای انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشخص شده است. نرخ حق بیمه برای هر نوع وسیله نقلیه در جدول زیر تعیین شده است: – …

توضیحات بیشتر »

حق بیمه ثالث پراید چه قدر است؟

حق بیمه ثالث پراید چه قدر است؟ قیمت بیمه شخص ثالث پراید ۱۴۰۲ بستگی به شرکت بیمه، کاربری وضعیت بیمه نامه، سال تولید خودرو و سایر فاکتورها دارد. همچنین، میزان تخفیف و قیمت بیمه شخص ثالث در هر شرکت بیمه گر ممکن است متفاوت باشد. قوه قضاییه رقم دیه سال …

توضیحات بیشتر »

تمدید بیمه شخص ثالث زودتر از موعد

تمدید بیمه شخص ثالث زودتر از موعد بهترین زمان برای تمدید بیمه شخص ثالث در زمان مناسب قبل از پایان اعتبار بیمه نامه است، به عنوان مثال دو یا سه روز قبل از پایان اعتبار بیمه نامه. در صورتی که بیمه شخص ثالث قبل از پایان اعتبار بیمه نامه تمدید …

توضیحات بیشتر »